Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน


โปรสุขใจ รับปีไก่ เที่ยวพม่า บินไลอ้อนแอร์
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน พักหรู 4 ดาว
ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
>>รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

เดินทาง เม.ย. - ต.ค. 60 :โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

กำหนดการ
1 เม.ย.60- 3 เม.ย.60 11,900
7 เม.ย.60- 9 เม.ย.60 11,900
6 พ.ค.60- 8 พ.ค.60 11,900
19 พ.ค.60- 21 พ.ค.60 10,900
20 พ.ค.60- 22 พ.ค.60 10,900
27 พ.ค.60- 29 พ.ค.60 10,900
2 มิ.ย.60- 4 มิ.ย.60 10,900
16 มิ.ย.60- 18 มิ.ย.60 10,900
30 มิ.ย.60- 2 ก.ค.60 11,900
1 ก.ค.60- 3 ก.ค.60 10,900
8 ก.ค.60- 10 ก.ค.60 11,900
14 ก.ค.60- 16 ก.ค.60 10,900
21 ก.ค.60- 23 ก.ค.60 10,900
4 ส.ค.60- 6 ส.ค.60 10,900
18 ส.ค.60- 20 ส.ค.60 10,900
1 ก.ย.60- 3 ก.ย.60 10,900
15 ก.ย.60- 17 ก.ย.60 10,900
22 ก.ย.60- 24 ก.ย.60 10,900
6 ต.ค.60- 8 ต.ค.60 10,900
21 ต.ค.60- 23 ต.ค.60 12,900
22 ต.ค.60- 24 ต.ค.60 12,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿

วันแรก-   กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)

วันที่สอง-   พระธาตุอินทร์แขวน-วัดไจ๊คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-เทพทันใจ-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่สาม-   ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ                  

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿