Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์


ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี
พิเศษสุด เมนูกุ้งเผา+ชุดเสริมบารมี+บริการอาหารร้อนบนเครื่อง+บินภายใน
รับชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ชุดสวดมนต์)

พ.ค.-ก.ย. 60

กำหนดการ
5 พ.ค.60- 8 พ.ค.60 20,900
10 พ.ค.60- 13 พ.ค.60 20,900
25 พ.ค.60- 28 พ.ค.60 20,900
8 มิ.ย.60 -11 มิ.ย.60 20,900
22 มิ.ย.60- 25 มิ.ย.60 20,900
7 ก.ค.60 -10 ก.ค.60 20,900
27 ก.ค.60- 30 ก.ค.60 20,900
11 ส.ค.60- 14 ส.ค.60 20,900
24 ส.ค.60- 27 ส.ค.60 20,900
7 ก.ย.60- 10 ก.ย.60 20,900
28 ก.ย.60 -1 ต.ค.60 20,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 20,900 ฿

วันแรก-  กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์ 

วันที่สอง-  มัณฑะเลย์-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี- เจดีย์ชเวชานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิด                            
         
วันที่สาม-  พุกาม-มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง              

วันที่สี่-  ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-วัดมหากันดายงค์-มัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ 

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
7,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿