Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน


สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา
พักโรงแรมหรูมีระดับ 4 ดาว สุดคุ้ม ชาบูชิบุฟเฟ่ต์
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้า+พัดมิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า)

พ.ค.-ก.ย. 60

กำหนดการ
5 พ.ค.60- 7 พ.ค.60 13,900
6 พ.ค.60- 8 พ.ค.60 12,900
12 พ.ค.60- 14 พ.ค.60 11,900
13 พ.ค.60- 15 พ.ค.60 11,900
19 พ.ค.60- 21 พ.ค.60 11,900
20 พ.ค.60- 22 พ.ค.60 11,900
26 พ.ค.60- 28 พ.ค.60 11,900
27 พ.ค.60- 29 พ.ค.60 11,900
2 มิ.ย.60- 4 มิ.ย.60 11,900
3 มิ.ย.60- 5 มิ.ย.60 11,900
9 มิ.ย.60- 11 มิ.ย.60 11,900
10 มิ.ย.60- 12 มิ.ย.60 11,900
16 มิ.ย.60- 18 มิ.ย.60 11,900
17 มิ.ย.60- 19 มิ.ย.60 11,900
23 มิ.ย.60- 25 มิ.ย.60 11,900
24 มิ.ย.60- 26 มิ.ย.60 11,900
1 ก.ค.60- 3 ก.ค.60 11,900
7 ก.ค.60- 9 ก.ค.60 12,900
8 ก.ค.60- 10 ก.ค.60 13,900
14 ก.ค.60- 16 ก.ค.60 11,900
15 ก.ค.60- 17 ก.ค.60 11,900
21 ก.ค.60- 23 ก.ค.60 11,900
22 ก.ค.60- 24 ก.ค.60 11,900
28 ก.ค.60- 30 ก.ค.60 11,900
29 ก.ค.60- 31 ก.ค.60 11,900
4 ส.ค.60- 6 ส.ค.60 11,900
5 ส.ค.60- 7 ส.ค.60 11,900
11 ส.ค.60- 13 ส.ค.60 13,900
12 ส.ค.60- 14 ส.ค.60 14,900
18 ส.ค.60- 20 ส.ค.60 11,900
19 ส.ค.60- 21 ส.ค.60 11,900
25 ส.ค.60- 27 ส.ค.60 11,900
26 ส.ค.60- 28 ส.ค.60 11,900
1 ก.ย.60- 3 ก.ย.60 11,900
2 ก.ย.60- 4 ก.ย.60 11,900
8 ก.ย.60- 10 ก.ย.60 11,900
9 ก.ย.60- 11 ก.ย.60 11,900
15 ก.ย.60- 17 ก.ย.60 11,900
16 ก.ย.60- 18 ก.ย.60 11,900
22 ก.ย.60- 24 ก.ย.60 11,900
23 ก.ย.60- 25 ก.ย.60 11,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน

วันที่สอง พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

วันที่สาม ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ    

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿