Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน


บินไลอ้อนแอร์ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม เทพทันใจ พระธาตุอินทร์แขวน สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
พักหรู 4 ดาว+พิเศษ เมนูซุปเปอร์ซีฟู๊ด+ชาบูชิบุฟเฟ่ต์+เป็ดปักกิ่ง+สลัดกุ้งมังกร+กุ้งแม่น้ำเผา

ส.ค.-ต.ค.60

กำหนดการ

10 ส.ค.60- 13 ส.ค.60 13,900
11 ส.ค.60- 14 ส.ค.60 14,900
24 ส.ค.60- 27 ส.ค.60 12,900
7 ก.ย.60- 10 ก.ย.60 12,900
28 ก.ย.60- 1 ต.ค.60 12,900
12 ต.ค.60- 15 ต.ค.60 12,900
19 ต.ค.60- 22 ต.ค.60 12,900
20 ต.ค.60- 23 ต.ค.60 14,900
22 ต.ค.60- 25 ต.ค.60 13,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Lion Air
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

วันแรก- กรุงเทพฯ-พระนอนตาหวาน-ย่างกุ้ง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา                 

วันที่สอง-หงสาวดี-พระสุพรรณกัลยา-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน - (รวมรถขึ้นพระธาตุ)                                วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เทพทันใจ-เจดีย์โบตาทาวน์-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง    

วันที่สี่ - ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ  โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,888 ฿