Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DELIGHT SOUTH VIETNAM 4D3N


สัมผัสโฮจิมินท์ซิตี้ เมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเวียดนาม
ผจญภัยในทะเลทรายขาว และทะเลทรายแดง ของเวียดนามที่มุยเน่
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสัมผัสอากาศเย็น และความโรแมนติกที่เมืองดาลัท
ชมความงามของแกรนด์แคนย่อนเวียดนาม ช้อปปิ้งในตลาดเบ๋นถั่น
ล่องเรือทานอาหารค่ำกลางแม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน
พิเศษ!!! ของสมนาคุณ (ถุงผ้ารักษ์โลก / พัด / หมวก)

กำหนดการ
เดินทางเดือน เมษายน - กันยายน 2560

กำหนดการเดินทาง
06 - 09 เมษายน 2560 13,900
12- 15 เมษายน 2560 15,900
13 -16 เมษายน 2560 15,900
14 - 17 เมษายน 2560 15,900
20 - 23 เมษายน 2560 12,900
27 - 30 เมษายน 2560 12,900
04 - 07 พฤษภาคม 2560 13,900
10 - 13 พฤษภาคม 2560 13,900
11 - 14 พฤษภาคม 2560 12,900
18 - 21 พฤษภาคม 2560 12,900
25 - 28 พฤษภาคม 2560 12,900
01 - 04 มิถุนายน 2560 11,900
15 - 18 มิถุนายน 2560 11,900
22- 25 มิถุนายน 2560 11,900
06 - 09 กรกฎาคม 2560 12,900
07 - 10 กรกฎาคม 2560 13,900
20 - 23 กรกฎาคม 2560 11,900
10 - 13 สิงหาคม 2560 13,900
11 - 14 สิงหาคม 2560 13,900
24 - 27 สิงหาคม 2560 11,900
31 ส.ค. - 03 ก.ย.2560 11,900
07 -10 กันยายน 2560 11,900
14 - 17 กันยายน 2560 11,900
28 ก.ย. - 01 ต.ค.2560 11,900


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรก สนามบินดอนเมือง - นครโฮจิมินท์ / พิพิธภัณฑ์สงคราม - เมืองดาลัท

วันที่สอง เมืองดาลัท / CRAZYHOUSE / พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม / หุบเขาแห่งความรัก - น้ำตก DATANLA - เมืองมุยเน่

วันที่สาม เมืองมุยเน่ / ทะเลทรายขาว / ทะเลทรายแดง - FAIRY STREAM / ท่าเรือมุยเน่ / 
โฮจิมินท์ / ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ

วันที่สี่ โฮจิมินห์ - ทำเนียบรัฐบาล - วัดเทียนหาว / โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม / ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น - สนามบินดอนเมือง
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 15,888 ฿
เริ่มต้น 12,888 ฿
เริ่มต้น 14,888 ฿
เริ่มต้น 12,899 ฿