Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Inle in Love 3 วัน 2 คืน


ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินตา สักการะพระบัวเข็ม
ชมแปลงเกษตรสวนผักลอยน้ำ และ หมู่บ้านทอผ้าใยบัว
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก และ ชมเจดีย์หยก
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา พักในทะเลสาบอินเล 1 คืน+พักมัณฑะเลย์ 1 คืน + นั่งเครื่องภายในไปกลับ
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการ
รับชุดเสริมบารมีท่านละ 1 ชุด(เสื้อยืดอินเลอินเลิฟ+ผ้าเช็ดพระพักตร์+ชุดสวดมนต์)
กำหนดการเดินทาง
14 เม.ย.60- 16 เม.ย.60 22,900
28 เม.ย.60- 30 เม.ย.60 20,900
5 พ.ค.60- 7 พ.ค.60 20,900
10 พ.ค.60- 12 พ.ค.60 18,900
19 พ.ค.60- 21 พ.ค.60 18,900
2 มิ.ย.60- 4 มิ.ย.60 18,900
16 มิ.ย.60 -18 มิ.ย.60 18,900
30 มิ.ย.60- 2 ก.ค.60 18,900
8 ก.ค.60- 10 ก.ค.60 20,900
9 ก.ค.60- 11 ก.ค.60 18,900
21 ก.ค.60- 23 ก.ค.60 18,900
4 ส.ค.60- 6 ส.ค.60 18,900
11 ส.ค.60- 13 ส.ค.60 20,900
12 ส.ค.60- 14 ส.ค.60 20,900
25 ส.ค.60- 27 ส.ค.60 18,900
8 ก.ย.60 -10 ก.ย.60 18,900
22 ก.ย.60- 24 ก.ย.60 18,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 18,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา

วันที่สอง มัณฑะเลย์-สนามบินเฮโฮ-รัฐฉาน-ทะเลสาบอินเล-วัดพองดออู-ชมสวนเกษตรลอยน้ำ-หมู่บ้านทอผ้าอินปอ-วัดแมวลอดห่วง

วันที่สาม  เฮโฮ-มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-เจดีย์หยก-กรุงเทพฯ            
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿