Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน


ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม
ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน
สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์ 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไจ๊คะวาย
อิ่มอร่อยเมนูเด็ด กุ้งแม่น้ำเผา+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด
เมนูพิเศษ ชาบูชิบุฟเฟ่ต์โออิชิ + พักหรูระดับ 4 ดาว BEST WESTERN or SUMMIT PARKVIEW 4*
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดมิงกาลาบา+บทสวดมนต์+ถุงผ้ามิงกาลาบา+คู่มือเที่ยวพม่า)

กำหนดการ
รับชุดเสริมบารมี(เสื้อยืดมิงกาลาบา+ถุงผ้ามิงกาลาบา+ชุดสวดมนต์+คู่มือเที่ยวพม่า

กำหนดการเดินทาง
1 เม.ย.60- 3 เม.ย.60 12,900
6 เม.ย.60- 8 เม.ย.60 12,900
7 เม.ย.60 -9 เม.ย.60 12,900
13 เม.ย.60- 15 เม.ย.60 12,900
14 เม.ย.60 -16 เม.ย.60 12,900
15 เม.ย.60- 17 เม.ย.60 12,900
21 เม.ย.60- 23 เม.ย.60 12,900
28 เม.ย.60 -30 เม.ย.60 12,900
29 เม.ย.60- 1 พ.ค.60 12,900
5 พ.ค.60- 7 พ.ค.60 11,900
6 พ.ค.60- 8 พ.ค.60 11,900
12 พ.ค.60- 14 พ.ค.60 12,900
19 พ.ค.60 -21 พ.ค.60 11,900
26 พ.ค.60- 28 พ.ค.60 11,900
2 มิ.ย.60- 4 มิ.ย.60 11,900
9 มิ.ย.60- 11 มิ.ย.60 11,900
16 มิ.ย.60- 18 มิ.ย.60 11,900
23 มิ.ย.60- 25 มิ.ย.60 11,900
30 มิ.ย.60- 2 ก.ค.60 11,900
7 ก.ค.60- 9 ก.ค.60 11,900
8 ก.ค.60- 10 ก.ค.60 12,900
9 ก.ค.60 -11 ก.ค.60 11,900
14 ก.ค.60- 16 ก.ค.60 11,900
21 ก.ค.60- 23 ก.ค.60 11,900
28 ก.ค.60- 30 ก.ค.60 11,900
4 ส.ค.60- 6 ส.ค.60 11,900
11 ส.ค.60- 13 ส.ค.60 12,900
12 ส.ค.60- 14 ส.ค.60 12,900
18 ส.ค.60- 20 ส.ค.60 11,900
25 ส.ค.60- 27 ส.ค.60 11,900
1 ก.ย.60- 3 ก.ย.60 11,900
8 ก.ย.60- 10 ก.ย.60 11,900
15 ก.ย.60- 17 ก.ย.60 11,900
22 ก.ย.60- 24 ก.ย.60 11,900
29 ก.ย.60- 1 ต.ค.60 11,9003 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

วันแรก  กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง 

วันที่สอง ย่างกุ้ง-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)                                

วันที่สาม พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-ย่างกุ้ง-กรุงเทพฯ
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿