Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ลาว เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน


ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือ?ถนนโรตี?
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง
แถมฟรี!!ชุดสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด

กำหนดการ
พิเศษ!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีของลาว + ชุดตักบาตรข้าวเหนียวคนละ 1 ชุด + ฟรี ชุดสะบายดี
กำหนดการเดินทาง
14 ม.ค.60- 16 ม.ค.60 13,900
4 ก.พ.60- 6 ก.พ.60 12,900
19 ก.พ.60- 21 ก.พ.60 12,900
4 มี.ค.60- 6 มี.ค.60 12,900
11 มี.ค.60- 13 มี.ค.60 12,900
8 เม.ย.60- 10 เม.ย.60 12,900
22 เม.ย.60- 24 เม.ย.60 12,900
29 เม.ย.60- 1 พ.ค.60 12,900
13 พ.ค.60- 15 พ.ค.60 12,900
3 มิ.ย.60- 5 มิ.ย.60 12,900
24 มิ.ย.60- 26 มิ.ย.60 12,900
1 ก.ค.60- 3 ก.ค.60 12,900
5 ส.ค.60- 7 ส.ค.60 12,900
12 ส.ค.60 - 14 ส.ค.60 13,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ - เวียงจันทร์ /พระธาตุหลวง / ประตูชัย / วังเวียง - ถนนโรตี                        

วันสอง วังเวียง / ถ้ำจัง / หลวงพระบาง / พระธาตุภูษี / ถนนคนเดิน   
                             
วันสาม       ตักบาตรข้าวเหนียว - วัดเชียงทอง / พระราชวัง / หอพระบาง / วัดวิชุนราช - กทม.  
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง