Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน


ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว
แถมฟรี!!ชุดเสริมสะบายดี (เสื้อยืดสะบายดี+ถุงผ้าสะบายดี+พัดสะบายดี+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

กำหนดการ
พิเศษ!!พิธีบายศรีสู่ขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง+ฟรีชุดสะบายดี
กำหนดการเดินทาง
25 ก.พ.60 - 27 ก.พ.60 11,900
4 มี.ค.60- 6 มี.ค.60 11,900
11 มี.ค.60- 13 มี.ค.60 11,900
18 มี.ค.60- 20 มี.ค.60 11,900
25 มี.ค.60- 27 มี.ค.60 11,900
1 เม.ย.60- 3 เม.ย.60 11,900
22 เม.ย.60- 24 เม.ย.60 11,900
20 พ.ค.60- 22 พ.ค.60 11,900
27 พ.ค.60- 29 พ.ค.60 11,900
3 มิ.ย.60- 5 มิ.ย.60 11,900
10 มิ.ย.60- 12 มิ.ย.60 11,900
17 มิ.ย.60- 19 มิ.ย.60 11,900
24 มิ.ย.60- 26 มิ.ย.60 11,900
1 ก.ค.60- 3 ก.ค.60 11,900
15 ก.ค.60- 17 ก.ค.60 11,900
22 ก.ค.60- 24 ก.ค.60 11,900
29 ก.ค.60- 31 ก.ค.60 11,900
5 ส.ค.60- 7 ส.ค.60 11,900
19 ส.ค.60- 21 ส.ค.60 11,900
26 ส.ค.60- 28 ส.ค.60 11,900
2 ก.ย.60- 4 ก.ย.60 11,900
9 ก.ย.60 -11 ก.ย.60 11,900
16 ก.ย.60 -18 ก.ย.60 11,900
23 ก.ย.60- 25 ก.ย.60 11,900
30 ก.ย.60- 2 ต.ค.60 11,900


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : 11,900 ฿

วันแรก กรุงเทพฯ-หลวงพระบาง-พระธาตุภูษี-ตลาดมืด                             

วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว-บ้านช่างไห่-บ้านผานม-ถ้ำติ่ง-น้ำตกกวงชี-พิธีบายศรีสู่ขวัญ              

วันที่สาม วัดเชียงทอง-วัดใหม่สุวรรณภูมาราม-พระราชวังเก่า-หอพระบาง--กรุงเทพฯ    


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง