Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

หลงรัก...พุกาม


ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน
สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ
แถมฟรี!!ชุดเสริมบารมี (เสื้อยืดหลงรักพุกาม+ผ้าเช็ดพระพักตร์+สมุดสวดมนต์+น้ำดื่ม+ผ้าเย็นไม่จำกัด)

เดินทางเดือน เมษายน - กันยายน 2560

กำหนดการ
วันออกเดินทาง:
28 เม.ย.60, 5 พ.ค.60, 10 พ.ค.60,19 พ.ค.60, 2 มิ.ย.60, 16 มิ.ย.60, 30 มิ.ย.60,
8 ก.ค.60, 9 ก.ค.60, 21 ก.ค.60, 4 ส.ค.60, 11 ส.ค.60, 12 ส.ค.60, 25 ส.ค.60,
8 ก.ย.60, 22 ก.ย.60


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : 13,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 23,900 ฿