Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

WONDERFUL SNOW MONKEY IN NAGANO


ชมความงามธรรมชาติ ณ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
เพลิดเพลินกับความน่ารัก ของลิงแช่ออนเซ็น
เคารพสักการะสถาปัตยกรรม ที่ วัดเซ็นโกจิ
เล่นสกีสนุกสุดเหวี่ยง
ชมเทศกาล NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ
วันที่สาม UNSEEN IN JAPAN SNOW MONKEY วัดเซ็นโกจิ ฮากุบะ สกี
วันที่สี่ ปราสาทมัตซึโมโต้ ทะเลสาบสุวะ ศาลเจ้าโอสึคันนง อิออน จัสโก้ NABANA NO SATO WINTER iLLUMINATION
วันที่ห้า สนามบินนาโกย่า กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Japan Airlines
ราคา : เริ่มต้น 35,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿