Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

FROZEN OSAKA TAKAYAMA NARA


สัมผัสอากาศหนาวพร้อมหิมะขาวโพลน
ใช้รถทุกวัน ไม่มีวันอิสระ พักสกีรีสอร์ท 1 คืน
ชมหมู่บ้านชิราคาวาโกะ และ เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ
เต็มอิ่มกับช้อปปิ้งที่ชินไชบาชิ
ฟรี !!! สวมใส่ชุดกิโมโนเดินเล่นชมสวน
พิเศษ !! เต็มอิ่มบุฟเฟ่ต์ชาบู ปิ้งย่างยากินิคุ

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง โอซาก้า เกียวโต ศาลเจ้าเฮอัน เปิดประสบการณ์ใหม่ กับ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น วัดคินคาคุจิ นาโกย่า เทศกาลแสงสีนาบานะ โน ซาโตะ อิออน จัสโก้
วันที่สาม นาโกย่า ทาคายาม่า หมู่บ้านชิราคาวะโกะ ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ ลานกิจกรรมหิมะ
วันที่สี่ นารา วัดโทไดจิ ปราสาทโอซาก้า ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า โอซาก้า สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 26,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿