Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Winter Snow Tokyo โตเกียว ฟูจิ สกี


ไม่มีวันอิสระฟรีเดย์ มีไกด์ รถ พาเที่ยวครบทุกวัน
สนุกสนานลานสกี Fujiten Ski Resort
แช่ออนเซ็น BBQ Yakiniku+บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
Wifi on Bus พาเที่ยวทุกวัน
Winter Japan ช่วงฤดูหนาว ธันวาคม - มีนาคม 62
พักฟูจิออนเซ็น 1คืน โตเกียว 1 คืน นาริตะ 2คืน

ธ.ค. - มี .ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ วัดนาริตะ Naritasan Omotesando Street ยามานาชิ ฟูจิออนเซ็น
วันที่ 3 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ลานสกีฟูจิเท็น โอชิโนะฮักไก พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ชินจูกุ
วันที่ 4 โตเกียว วัดอาซากุสะ ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี AKAจิวเวอร์รี่ ฮาราจูกุ เกาะโอไดบะ ตลาดปลาแห่งใหม่ โทโยสุ ห้างไดเวอร์ซิตี้ กันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn นาริตะ
วันที่ 5 ร้านดองกี้ ห้างอิออนมอลล์ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿