Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO KAWAZU SAKURA


เพลิดเพลินซากุระ ณ คาวาสึ
สนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกี ฟูจิเท็น
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ
พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

ก.พ. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ หุบเขาโอวาคุดานิ ชมซากุระ เมืองคาวาสึ อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โอชิโนะฮัคไค ดูไฟ Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วันที่สี่ เมืองเก่าคาวาโกเอะ ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจูกุ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿