Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO STRONG WINTER


สนุกสุดเหวี่ยงกับลานสกี ฟูจิเท็น
บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
เสิร์ฟอาหารร้อนทั้งไป และกลับ
พร้อมโหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง นาริตะ อาซากุสะ เก็บภาพประทับใจโตเกียว สกายทรี โอวาคุดานิ โกเทมบะ เอ้าท์เล็ต อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
วันที่สาม ฟูจิเท็น สกีรีสอร์ท พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ชินจูกุ ชมเทศกาล Illuminations ณ หมู่บ้านเยอรมัน
วันที่สี่ อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
วันที่ห้า กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 21,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿