Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI ซุปตาร์ PINKMOSS โลกอมชมพู


ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
ตระการตาทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท และชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

เม.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ พิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ทุ่งดอกพิงค์มอสโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะซัง เมืองซาวาระ สะพานจาจา ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 29,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿