Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI ซุปตาร์ ซากุระ ชมพู้ ชมพู


ตระการตา ซากุระบานสะพรั่ง ณ สวนอุเอโนะ
ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
เยือนหมู่บ้านโบราณ ลิตเติ้ลเอโดะ ณ เมืองซาวาระ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท อาเมโยโกะและชินจูกุ
เพลิดเพลินสวนสนุกขนาดย่อม ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

มี.ค. - เม.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม ภูเขาไฟฟูจิ พิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก โตเกียว สวนอุเอโนะ ตลาดอะเมโยโกะ ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ วัดนาริตะซัง เมืองซาวาระ สะพานจาจา ชมทุ่งดอกพิงค์มอส ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 26,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿