Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซากุระ อมชมพู


เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง

มี.ค. - เม.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองนาโกย่า ซาคาเอะ
วันที่สาม อาราซิยาม่า สวนป่าไผ่ สะพานโทเก็ตสึเคียว เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ โอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้
วันที่สี่ เมืองโอซาก้า เมืองทตโทริ เนินทรายทตโทริ พิพิธภัณฑ์ศิลปะทราย พิพิธภัณฑ์โคนันยอดนักสืบ ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่ห้า ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) หุบเขามิโนะ ผ่านชม วัดเรียวอันจิ น้ำตกมิโนะ อิออน มอลล์ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 30,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿