Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ฮีโร่ SNOWY


เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!! WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
วันที่สอง เล่นสกี ณ ลานสกีเมืองทาคายาม่า ทาคายาม่า ซันมาชิซูจิ ชิราคาวาโกะ เมืองนาโกย่า ซาคาเอะ
วันที่สาม เมืองเกียวโต วัดคินคะคุจิ ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ศาลเจ้าเฮอัน พิธีชงชาญี่ปุ่น โอซาก้า เอ็กซ์โปซิตี้ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
วันที่สี่ ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) วนอุทยานเมจิโนะโมริ มิโน น้ำตกมิโนะ อิออน มอลล์ สนามบินดอนเมือง


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 25,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿