Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

NAGOYA MATSUMOTO FUJI ซุปตาร์ ลิงทั้งเจ็ด


เปิดเส้นทางใหม่ บินตรงนาโกย่า พร้อมบริการอาหารบนเครื่อง
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา แช่ออนเซ็นท่ามกลางหุบเขาหิมะขาวโพลน
อลังการความยิ่งใหญ่ของปราสาทอีกาดำ ณ เมืองมัตสึโมโต้
ชมเทศกาลแสงสี ณ Nabana no Sato อุโมงค์ไฟสุดอลังการ
อิสระเล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น ที่มีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง
ช้อปปิ้งจุใจ ณ เมืองนาโกย่า ย่านโอสุ และซาคาเอะ
FREE WIFI ON BUS
พิเศษ!!! อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า วัดโอสุคันนอน ช้อปปิ้งย่านโอสุ เมืองมัตสึโมโต้ ถนนนาคามาชิ
วันที่สาม ปราสาทมัตสึโมโต้ (ด้านใน) เมืองนากาโน่ ชมลิงแช่ออนเซ็น ณ หุบเขาจิโกคุดานิ พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ แช่ออนเซ็น+บุฟเฟ่ต์ขาปู
วันที่สี่ ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท (ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกีและเครื่องแต่งกาย) เรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น ทะเลสาบฮามานาโกะ เมืองนาโกย่า เทศกาลแสงสี Nabana no Sato Winter Illumination ช้อปปิ้งซาคาเอะ
วันที่ห้า เมืองนาโกย่า สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ เมืองนาโกย่า สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿