Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO FUJI IBARAKI ซุปตาร์ Snow white


สัมผัสประสบการณ์หวาดเสียว ณ สวนสนุกฟูจิคิว ไฮแลนด์
ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
เล่นสกี ณ ลานสกีฟูจิเท็น พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เดินช้อป ชิม ชิว ณ ย่านคาวาโกเอะ ถนนตรอกลูกกวาด
ช้อปปิ้ง ชินจูกุ อิออนมอลล์ และโอไดบะ ชมกันดั้ม ตัวใหม่ พร้อมประจำการ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปู

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ โตเกียวสกายทรี (ถ่ายรูป) สวนสนุกฟูจิคิว ไฮท์แลนด์ แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
วันที่สาม ลานสกีฟูจิเท็น พิธีชงชาญี่ปุ่น หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เมืองโตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ เมืองคาวาโกเอะ ย่านเมืองเก่า ตรอกลูกกวาด โตเกียว ชินจูกุ ช้อปปิ้ง กันดั้ม ณ โอไดบะ ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ ซิตี้ อิออน สนามบินนาริตะ
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบินดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿