Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ซุปตาร์... Countdown 1


ใต้หวัน ไทเป ไทจง หนานโถว เกาสง เที่ยวจุใจ ปีใหม่มันส์สุดเหวี่ยง
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101
เพลิดเพลินกับเทศกาลดอกไม้สุดยิ่งใหญ่ประจำปี Taichung World Flora Exposition 2018
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ตื่นตากับหมูบ้านปีศาจซีโถว ชมใบไม้เปลี่ยนสีอุทยานซานหลิงซี
เมืองเกาสง ท่าเรือประวัติศาสตร์แห่งไต้หวัน ชมท่าเรือหมายเลข2 ตื่นตากับโดมแห่งแสง
ไหว้พระขอพรวัดพุทธมหายานที่ใหญ่ที่สุด ฝอกวงซัน Countdown 2019 ณ อาณาจักร E-DA World
ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซีเหมินติง ตลาดหลุ่ยเฟง E-DA Outlet Mall

28 ธ.ค. 2561 - 01 ม.ค. 2562

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพมหานคร ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก ตึกไทเป 101 ช้อปปิ้งร้านเครื่องสำอาง ช้อปปิ้งตลาดกลางคืนซีเหมินติง
วันที่สอง ไถจง เวิลด์ ฟลอรา เอ็กซ์โป วัดจงไถฉาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซัมจั่ง วัดเหวินหวู่ แวะชิมชาอู่หลง หมู่บ้านปีศาจซีโถว ซานหลิงซี
วันที่สาม ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุทยานซานหลิงซี เมืองเกาสง ศูนย์ศิลปะท่าเรือหมายเลขสอง (Pier 2 Arts Center) โดมแห่งแสง ตลาดกลางคืนหลุ่ยเฟง
วันที่สี่ พุทธสถานฝอกวงซัน (Fo Guang Shan Temple) ศูนย์สร้อยสุขภาพ (Germanium) อาณาจักร E-DA World Countdown เข้าสู่ปี 2019
วันที่ห้า เจดีย์เสือและเจดีย์มังกร (Dragon Tiger Pagodas) แวะชิมขนมพายสับปะรด ท่าอากาศยานนานาชาติเกาสง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 33,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 24,888 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 25,999 ฿
เริ่มต้น 35,900 ฿