Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ


ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงามเเละตื่นตาตื่นใจของการตามล่าเเสงเหนือ Aurora Hunting ที่ประเทศมหาอำนาจ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian Federation)
ชมพิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear powered Icebreakers)
นั่งรถลากเลื่อนโดย สุนัขไซบีเรียน ฮัสกี้ ที่ Husky farm เเละ กวางเรนเดียร์
ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral)

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 2 มอสโคว์ สนามบิน มูร์มันสค์ พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ําแข็งพลังนิวเคลียร์ ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 3 หมู่บ้านซามิ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4 มูร์มันสค์ สนามบิน มอสโคว์ สนามบิน
วันที่ 5 กรุงเทพ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 59,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 56,900 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿
เริ่มต้น 72,900 ฿
เริ่มต้น 65,900 ฿