Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย in Train (รถไฟด่วน)


[มอสโคว์ - ซาร์กอร์ส - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก]
เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow)
ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) หรือที่รู้จักในนามโดมหัวหอม
เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์
นำท่านนั่งรถไฟสู่เมืองเซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) เมืองของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช
เยือนพระราชวังเปโตรวาเรส (Peterhof Palace) ที่งดงามโดดเด่นด้วยอุทยานน้ำพุ
ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด
ทานอาหารค่ำในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace)
นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ ดูไบ มอสโคว เนินเขาสแปร์โรว์
วันที่ 3 มอสโคว์ ซาร์กอร์ส วิหารเซนต์ซาเวียร์ ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET ละครสัตว์
วันที่ 4 พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ จัตุรัสแดง โบสถ์เซนต์บาซิล
วันที่ 5 นั่งรถไฟด่วนสู่นครเซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ
วันที่ 6 ปีเตอร์ฮอฟ พระราชวังแคทเธอรีน รับประทานอาหารค่ำ ณ พระราชวังนิโคลัส
วันที่ 7 ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล มหาวิหารเซนต์ไอแซค สนามบิน
วันที่ 8 กรุงเทพ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 55,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 31,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 31,999 ฿