Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง


มหัศจรรย์...บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง
พักบานาฮิลล์ 1 คืน Mecure Bana Hill French Village
ชมเมืองมรดกโลก ฮอยอัน ที่สวยงานและเงียบสงบ
พิเศษ นั่งเรือกระด้ง

ต.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดานัง เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยนบ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู-สะพานมังกร
วันที่สอง วัดลินห์อึ้ง สะพานมังกร นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่ยอดเขาบาน่าฮิลล์ พักบนบาน่าฮิลล์
วันที่สาม ดานัง ตลาดฮาน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,999 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿