Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง นองปิง ไหว้พระ 5 วัด


นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัด โป่หลิน
นมัสการวัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านสุขภาพ
ชมความสวยงามของ วัดชิหลิน สักการะขอพร เจ้าพ่อแชกงมิว
ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ อ่าวรีพลัสเบย์ นั่งรถรางขึ้นชม พีคแทรม
ช้อปปิ้งจุใจกับสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ณ ถนนนาธาน จิมซาจุ่ย
ชมแสง สี เสียง A Symphony of Lights
อิ่มอร่อยกับเมนูพิเศษ อาหารทะเลหลี่หยุ่นหมุ่น ณ หมู่บ้านชาวประมง
บิน Cathay Pacific Airlines พัก 4 ดาว

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market
วันที่สอง วัดหวังต้าเซียน วัดแชกงมิว วัดชิหลิน รีพลัสเบย์ ขอพรเจ้าแม่กวนอิม นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย Avenue of Stare
วันที่สาม สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน นั่งกระเช้านองปิง ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 15,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿
เริ่มต้น 9,888 ฿