Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จูไห่


เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น มาเก๊า จู่ไห่
พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง

พ.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง เกาะลันเตา วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET เซิ่นเจิ้น
วันที่ 2 เซิ่นเจิ้น ช้อปปิ้งหลอวู่ จูไห่ สวนหยวนหมิงหยวน ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา
วันที่ 3 ถนนคู่รัก หวีหนี่ มาเก๊า นมัสการเจ้าแม่กวนอิม วัดอาม่า โบสถ์เซนต์ปอล ถ่ายภาพกับหอไอเฟล ชมเดอะเวเนเชี่ยน จูไห่
วันที่ 4 นมัสการเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพลัส เบย์ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งนาธาน กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 13,888 ฿
เริ่มต้น 17,888 ฿