Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฮ่องกง นองปิง หลี่หยุ่นหมุ่น


สักการะ 3 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง
นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
พักฮ่องกง 2 คืน
พิเศษ!! อรอ่ยเต็มอ่ิ่มกับอาหารทะเลสดๆ ที่หลี่หยุ่นหมุ่น

พ.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฮ่องกง A SYMPHONY OF LIGHTS
วันที่ 2 วิคตอเรียพีค รีพัลส์เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งนาธาน พิเศษ!! อาหารทะเลหลี่หยุ่นมุ่น
วันที่ 3 เกาะลันเตา พระใหญ่โป่วหลิน ช้อปปิ้ง CiTY GATE OUTLET ฮ่องกง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Cathay Pacific
ราคา : เริ่มต้น 16,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 13,888 ฿
เริ่มต้น 17,888 ฿