Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง


เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า กลับดึก
ขอพรวัดอาม่า นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา
ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล
พักฮ่องกง 2 คืน
แช๊ะภาพคู่..หอไอเฟลจำลอง

ม.ค. - พ.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน ฮ่องกง
วันที่ 2 วิคตรอเรีย พีค รีพัลส์ เบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่ 3 กระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 13,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 16,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿
เริ่มต้น 13,888 ฿
เริ่มต้น 17,888 ฿