Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-SUD ZHANGJIAJIE THIS WILD LIFE


ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
ไฮไลท์พิเศษ !! นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) สนามบินฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย
วันที่สอง ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลงณ
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
วันที่สาม ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
(OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , โชว์เสน่หาเซียงซี)
วันที่สี่ ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว เมืองโบราณฟ่งหวง
วันที่ห้า ล่องเรือแม่น้ำน้ำถัวเจียง บ้านเกิดของเสิ่นฉงเหวิน สะพานสายรุ้ง ฉางซา
วันที่หก สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 19,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿