Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-SUD ZHANGJIAJIE DREAMS OF NATURE


บินสบายๆกับไทยสไมล์ ที่พักระดับ 5 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
ไฮไลท์พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน
ชมสะพานแก้วยาวที่สุดในโลก เมืองโบราณเฟิ่งหวง

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) ฉางซา เมืองฉางเต๋อ
วันที่สอง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
วันที่สาม จางเจียเจี้ย พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย เทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าและรถอุทยาน) ทางเดินกระจก ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
วันที่สี่ ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
วันที่ห้า ร้านผ้าไหม ถนนคนเดินซีปู้เจีย ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วที่ยาวที่สุดโลก
(OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , โชว์เสน่หาเซียงซี)
วันที่หก ร้านใบชา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 19,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿