Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

THE CHARMING OF ZHANGJIAJIE


ที่พักระดับ 4 ดาว บริการอาหารครบทุกมื้อ
ไฮไลท์พิเศษ นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินฉางซา เมืองฉางซา
วันที่สอง เมืองโบราณเฟิ่งหวง ล่องเรือตามลำน้ำถัวเจียง สะพานสายรุ้ง บ้านเกิดเสิ่นฉงเหวิน
วันที่สาม ถนนคนเดินซีปู้เจีย ภาพวาดหินทราย แกรนด์แคนยอน สะพานแก้วยาวที่สุดโลก
วันที่สี่ ลำธารแส้ม้าทอง ร้านหยก นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง เขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง
วันที่ห้า ร้านผ้าไหม ร้านนวดฝ่าเท้าสมุนไพรจีน เขาเทียนเหมินซาน ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว
วันที่หก ร้านผลิตภัณฑ์ยางพารา ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 16,777 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿