Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

T-SUD ZHANGJIAJIE ONE MORE TIME


ที่พักระดับ 5 ดาว ท้องถิ่น บริการอาหารครบทุกมื้อ
ไฮไลท์พิเศษ !! ชมเขาเทียนเหมินซาน ระเบียงแก้ว และถ้ำประตูสวรรค์
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 20 กก.

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) สนามบินฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ จางเจียเจี้ย
วันที่สอง ร้านบัวหิมะ ร้านใบชา นั่งกระเช้าขึ้นเขาเทียนจื่อซาน สวนจอมพลเฮ่อหลง สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง ชมวิวเขาอวตาร ลิฟท์แก้วไป๋หลง ร้านผ้าไหม
(OPTIONAL TOUR : ล่องเรือชมทะเลสาบเป่าเฟิงหู , ชมโชว์เสน่หาเซียงซี)
วันที่สาม ร้านหยก ร้านยางพารา ถ้ำประตูสวรรค์(รวมกระเช้าขื้น) ระเบียงแก้ว ฉางซา
(OPTIONAL TOUR : ชมโชว์นางจิ้งจอกขาว )
วันที่สี่ สนามบินฉางซา กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 15,999 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿