Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV


โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่วิหารแพนธีออน
บันไดสเปน ปิซ่า หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโค
วิหารเซ็นต์มาร์ค เวนิส เมสเตร้ ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล
นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี
ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค อินเทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง ดีจอง นั่งรถไฟ TGV ปารีส
ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2
มองมาร์ต มหาวิหารซาเคร-เกอร์ หอไอเฟล ประตูชัย

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน ปิซ่า
วันที่3 หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค ล่องเรือกอนโดล่า***
วันที่4 เวนิส เมสเตร้ ลูเซิร์น อนุสาวรีย์สิงโต สะพานไม้คาเปล ช้อปปิ้ง
วันที่5 ลูเซิร์น กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค อิน เทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง
วันที่6 อินเทอร์ลาเค่น ดีจอง นั่งรถไฟ TGV ปารีส ล่องเรือแม่น้ำแซนน์
วันที่7 ปารีส เข้าพระราชวังแวร์ซายย์ เข้าพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ขึ้นชมวิวบนหอไอเฟล ชั้น 2
วันที่8 ปารีส มองมาร์ต มหาวิหารซาเคร เกอร์ หอไอเฟล ประตูชัย Duty Free ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยต
วันที่9 ปารีส กรุงเทพฯ
วันที่10 กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 79,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,999 ฿
เริ่มต้น 37,999 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
เริ่มต้น 53,999 ฿