Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

จางเจียเจี้ย ล่องเรือถัวเจียง เมืองโบราณฟ่งหวง


เที่ยวเต็มอิ่ม...ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ชมตะลุย The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
ชมความงามที่ยิ่งใหญ่ แห่ง เขาเทียนเหมินซาน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดแห่งหนึ่งในโลก สู่ภูผาประตูสวรรค์
ชม ถ้ำประตูสวรรค์เทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี ซุปเห็ด อาหารไทย บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างเกาหลี

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ฉางซา (สนามบินฮวงหัว) จางเจียเจี้ย
วันที่ 2 ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่ 3 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) ฟ่งหวง ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
วันที่ 4 อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ฟ่งหวง ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่
วันที่ 5 ฉางซา (สนามบินฮวงหัว) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 18,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿