Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เที่ยวครบไฮไลท์ จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง


เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ชมความงาม เทียนเหมินซาน หรือ ภูเขาประตูสวรรค์ 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน
พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก The Grand Canyon of Zhangjiajie skywalk
ชม เขาอวตาร เขามหัศจรรย์จางเจียเจี้ย เพชรเม็ดงามแห่ง อุทยานอู่หลิงหยวน
เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
พักโรงแรมระดับ 4-5 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี / ซุปเห็ด

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) ฉางซา(สนามบินฮวงหัว)
วันที่ 2 ฉางซา ฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
วันที่ 3 ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
วันที่ 4 อุทยานจางเจียเจี้ย (ขึ้นลิฟท์-ลงกระเช้า) เขาอวตาร สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง สวนจอมพลเฮ่อหลง ถนนคนเดินซีปู้
วันที่ 5 ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่ 6 จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา (สนามบินฮวงหัว) กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 20,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿