Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

จางเจียเจี้ย เมืองโบราณฟ่งหวง


เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ชมความงาม "เทียนเหมินซาน" หรือ "ภูเขาประตูสวรรค์" 1 ใน 4 ของภูเขาที่สวยงามของจีน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน)
พิสูจน์ความกล้า สะพานแก้ว ของจีน ยาวสุด สูงสุดในโลก
เดินชม เมืองโบราณเฟิ่งหวง เมืองโบราณสมัยราชวงศ์ชิง
พักโรงแรมระดับ 4 และ 5 ดาว
เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่างเกาหลี อาหารไทย ซุปเห็ด

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) ฉางซา (สนามบินฮวงหัว)
วันที่ 2 ฉางซา ฟ่งหวง อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง สะพานสายรุ้ง ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน
วันที่ 3 ฟ่งหวง จางเจียเจี้ย เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) ถ้ำประตูสวรรค์ ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า)
วันที่ 4 ถนนคนเดินซีปู้ ภาพวาดทราย สะพานแก้วที่ยาวที่สุด
วันที่ 5 จางเจียเจี้ย ฉางซา ถนนคนเดินหวงซิงลู่ ฉางซา (สนามบินฮวงหัว) กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 18,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿