Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

GREAT SOUTH VIETNAM


ดินเนอร์พร้อมล่องเรือแม่น้ำไซง่อน
เที่ยวคุ้ม 3 เมือง เข้าโฮจิมินห์ ออกดาลัท
นั่งกระเช้าชมเมืองดาลัท
สัมผัสความงาม ณ สวนดอกไม้เมืองหนาว

ต.ค. - ม.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยาน TAN SON NHAT เมืองโฮจิมินท์ เมืองมุยเน่
วันที่สอง เมืองโฮจิมินห์ เมืองมุยเน่ ลำธารนางฟ้า FAIRY STREAM ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง
วันที่สาม เมืองมุยแน่ เมืองดาลัด น้ำตก DATANLA นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม
บ้านเพี้ยน CRAZY HOUSE พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้งตลาด NIGHT MARKET
วันที่สี่ เมืองดาลัด สวนดอกไม้เมืองหนาว FLOWER GRADENS ฟาร์มเลี้ยงชะมด สนามบิน LIEN KHUONG ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 9,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 9,998 ฿
เริ่มต้น 8,988 ฿