Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOKKAIDO FALLING IN LOVE


ขึ้นกระเช้าคุโรดาเกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี
สัมผัสบรรยากาศสุดโรแมนติก เลียบคลองโอตารุ
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง ชิโตเสะ เมืองโอตารุ คลองโอตารุ พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้ว พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อิออน
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ตสึซัง กระเช้าคุโรดาเกะ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ หมู่บ้านราเมน อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า ถนนช้อปปิ้งเฮวะ
วันที่สี่ มิตซุย เอ้าท์เล็ต ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด หอนาฬิกาซัปโปโร ดิวตี้ฟรี ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ
วันที่ห้า สนามบินชิโตเสะ กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Air Asia X
ราคา : เริ่มต้น 31,990 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 24,999 ฿