Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TAKAYAMA ALPS KAMIKOCHI AUTUMN


คามิโกชิ แหล่งชมธรรมชาติยามใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น
ชมความสวยงามของธรรมชาติ และ เขื่อนคุโรเบะ ณ เส้นทางสายอัลไพน์ [Japan Alps]
เที่ยวเมืองมรดกโลกชื่อดัง ณ เมืองชิราคาว่าโกะ ที่จะทำให้ประทับใจไม่รู้ลืม
ปราสาทมัตซึโมโต้ เป็นปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวภูเขาไฟ ฟูจิ สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น
เที่ยวเมืองโตเกียว ช้อปปิ้งจุใจกับ Shinjuku
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำธรรมชาติ (Onsen) แบบฉบับของญี่ปุ่น 2 คืน

ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินนาโงย่า
วันที่ 2 สนามบินนาโงย่า เมืองทาคายาม่า ที่ว่าการอำเภอเก่าทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ
วันที่ 3 เมืองโทยาม่า เส้นทางสายอัลไพน์ทาเทยาม่า เขื่อนคุโรเบะ แช่น้ำแร่
วันที่ 4 คามิโกชิ สะพานคัปปะบาชิ สวนผลไม้ เมืองมัสซึโมโต้ ปราสาทมัสซึโมโต้ แช่น้ำแร่
วันที่ 5 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) พิธีชงชา โตเกียว ช้อปปิ้ง
วันที่ 6 วัดอาซากุซะ นาริตะ ช้อปปิ้งอิออน สนามบินนาริตะ กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 59,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 24,999 ฿