Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DUO SWISS 7 DAYS


เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ เบิร์น อินเทอลาเก้น
จุงฟราว ลูเซิร์น ซูริค
ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE
ยอดเขากลาเซียร์ 3000

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ
วันที่สอง ดูไบ เจนีวา น้ำพุเจดโด นาฬิกาดอกไม้
วันสาม โลซานน์ สำนักงานโอลิมปิคสากล ศาลาไทย กลาเซียร์ 3000 เบิร์น บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนจุงเคอร์นกาสเซ นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
วันสี่ กรินเดอวาล ยอดเขาจุงฟราว กลาเซียร์ อินเตอร์ลาเก้น
วันห้า ลูเซิร์น รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สะพานไม้ชาเปล ซูริค
วันหก เมืองซูก ซูริค จัตุรัสปราเดพลาทซ์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ถนนบาห์นฮอฟสตราสเซอ
วันที่เจ็ด ดูไบ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 57,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,999 ฿
เริ่มต้น 37,999 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
เริ่มต้น 53,999 ฿