Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Tokyo Winter White โตเกียว ฟูจิ สกี


สนุกสนานลานสกี Fujiten Ski Resort
แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ Wifi on Bus
Winter Japan ช่วงฤดูหนาว ธันวาคม - มีนาคม 62
พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2 คืน อิสระฟรีเดย์ 1วัน

ธ.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่แรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่สอง ท่าอากาศยานนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจิออนเซ็น
วันที่สาม ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ลานสกีฟูจิเท็น โอชิปาร์ค พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ โตเกียว ชินจูกุ นาริตะ
วันที่สี่ อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOptionTour
วันที่ห้า วัดนาริตะ ร้านดองกี้ ห้างอิออนมอลล์ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 21,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 63,900 ฿
เริ่มต้น 56,900 ฿