Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง


ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ชมความงดงามของ น้ำตกตาดกวางสี ที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆ อย่างสวยงาม
นั่งเรือล่องแม่น้ำโขงชม วิถีชีวิตของบ้านช่างไห่ และ ถ้ำติ่ง
วัดวิชุนราช นมัสการ พระธาตุหมากโม
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ!! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง + พักหรู 4 ดาว

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ตลาดมืด
วันที่สอง ตักบาตรข้าวเหนียว บ้านช่างไห่ บ้านผานม ถ้ำติ่ง น้ำตกกวงชี พิธีบายศรีสู่ขวัญ
วันที่สาม วัดเชียงทอง วัดใหม่สุวรรณภูมาราม พระราชวังเก่า หอพระบาง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿