Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียงจันทน์ วังเวียง หลวงพระบาง


ร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียว ทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์
นมัสการ พระบาง พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง
วัดเชียงทอง วัดหลวงคู่บ้านคู่เมือง พระธาตุภูษี
ขอพร พระธาตุหลวง ศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของประเทสลาว ชม อนุสาวรีย์ประตูชัย
ชมเมืองมรดกโลก นมัสการหอพระบาง วัดเชียงทอง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบาง
กุ้ยหลินเมืองลาว ตระการตากับหินงอกหินย้อยใน ถ้ำจัง
เพลิดเพลินกับสีสันยามค่ำคืนบน ถนนคนเดิน walking street หรือ?ถนนโรตี?
เที่ยวชม ถนนข้าวเหนียว หรือ ตลาดมืด ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ้นค้าพื้นเมืองมากมาย
พิเศษ !! พิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองตามประเพณีของชาวหลวงพระบาง

ก.ย. - ม.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ เวียงจันทร์ พระธาตุหลวง ประตูชัย วังเวียง ถนนโรตี
วันสอง วังเวียง ถ้ำจัง หลวงพระบาง พระธาตุภูษี ถนนคนเดิน
วันสาม ตักบาตรข้าวเหนียว วัดเชียงทอง พระราชวัง หอพระบาง วัดวิชุนราช กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 12,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿