Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์...ดาลัด โฮจิมินห์ มุยเน่


สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดาลัดเมืองในหุบเขา
นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่
พักริมทะเล บรรยากาศ 4 ดาว พักดาลัด 2 คืน

พ.ย. - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ อนุสาวรีย์ประธานาธิบดีโฮจิมินห์ โบสถ์นอร์ธเธอดัม
วันที่สอง ฟานเทียด(มุยเน่) ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง ดาลัด
วันที่สาม ดาลัท Crazy house น้ำตกดาลันตา พระราชวังฤดูร้อน นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม สวนดอกไม้ ช้อปปิ้งตลาดราตรีดาลัท
วันที่สี่ ดาลัท โฮจิมินห์ จัตุรัสโฮจิมินห์ ช้อปปิ้งตลาดเบนถัน กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 12,999 ฿