Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Laos...สะบายดี หลวงพระบาง เมืองมรดกโลก


ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว วิถีของชาวเมือง หลวงพระบาง
ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่ พระธาตุพูสี พร้อมชมวิวทิวทัศน์ของเมืองหลวงพระบาง
ชื่นชมความงาม น้ำตกตาดกวางสี น้ำตกหินปูนที่สวยมหัศจรรย์แห่งหลวงพระบาง
ชมความสวยงามอลังการ วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว วัดเก่าแก่ที่สุดของแขวงหลวงพระบาง

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ หลวงพระบาง วัดโพนเพา วัดวิชุนราช วัดเชียงทอง พระธาตุพูสี ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่ 2 ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง ถ้ำติ่ง - บ้านซ่างไห่ น้ำตกตาดกวางสี บ้านผานม วัดแสนสุขาราม
วันที่ 3 ศูนย์เครื่องเงิน วัดใหม่สุวรรณภูมาราม ตลาดดารา หลวงพระบาง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿