Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ABOVE SCANDINAVIA


บิน QATAR AIRWAYS
สัมผัสเรือสำราญสุดหรู DFDS พร้อมทาน บุฟเฟ่ต์ สแกนดินีเวียน บนเรือ
เที่ยวชม พิพิธภัณฑ์ เรือรบวาซา ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศสวีเดน
ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์เงือกน้อย สัญลักษณ์ของโคเปนเฮเก้น

ต.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ โดฮา
วันที่ 2 โดฮา สต็อคโฮล์ม อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการเมืองสต็อคโฮล์ม พิพิธภัณฑ์เรือรบโบราณวาซาร์
วันที่ 3 สต๊อคโฮล์ม พระราชวังหลวง คาร์สตัด
วันที่ 4 คาร์ลสตัด ออสโล อุทยานฟรอกเนอร์หรือสวนหิน ถนนคาร์ล โยฮันน์พระราชวังหลวง อาคารรัฐสภา
วันที่ 5 ออสโล พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง ล่องเรือสำราญ DFDS
วันที่ 6 โคเปนเฮเก้น (เดนมาร์ก) พระราชวังฤดูหนาว น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน เงือกน้อย
วันที่ 7 อิสระช๊อปปิ้งที่เมืองโคเปนเฮเก้น สนามบินเดนมาร์ก โดฮา
วันที่ 8 โดฮา กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 49,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 43,999 ฿
เริ่มต้น 37,999 ฿
เริ่มต้น 35,999 ฿
เริ่มต้น 53,999 ฿