Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOT PROMOTION JEJU AUTUMN


ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ซอพจิโกจิ
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ดาวทาวน์เมืองเชจู

ก.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สอง ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 วอน ( ฮัลโหลคิตตี้ / โชว์กายกรรม)
วันที่สาม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ซอพจิโกจิ ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 won ปั่นจักรยาน Rail Bike
วันที่สี่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู กรุงเทพ


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 6,700 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 9,999 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿