Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

JEJU SPECIAL SPRING


อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา จูซังจอลลี่
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ซอพจิโกจิ หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ปั่นจักรยาน Rail Bike ยงดูอัมร็อค ดาวทาวน์เมืองเชจู

มี.ค. - พ.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา จูซังจอลลี่
วันที่สาม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ซอพจิโกจิ ร้านน้ำมันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ปั่นจักรยาน Rail Bike
วันที่สี่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู กรุงเทพ


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 15,888 ฿
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿