Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Tokyo Autumn Red โตเกียว ฟูจิ


ชมใบไม้เปลี่ยนสีจุใจบริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล Momiji Kairo ถนนสายโรแมนติก
ขึ้นกระเช้า Kachi Kachi Ropeway ไปชมความงามบนยอดเขา ชมวิวฟูจิแบบพาโนรามา
แช่ออนเซ็น บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ Wifi on Bus
Autumn Japan ช่วงใบไม้ปลี่ยนสี ตุลาคม - พฤศจิกายน 61 ออกเดินทางทุกวัน
พักฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 2คืน อิสระฟรีเดย์ 1วัน

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง
วันที่ 2 ท่าอากาศยานนาริตะ โตเกียว วัดอาซากุสะ ฟูจิออนเซ็น
วันที่ 3 ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว นั่งกระเช้าคาจิคาจิ ชมวิวเขาไฟฟูจิพาโนรามา โอชิโนะฮักไก พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น ทะเลสาบคาวากูจิโกะ ชมใบไม้เปลี่ยนสี โมมิจิ ไคโร โตเกียว ชินจูกุ นาริตะ
วันที่ 4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัยหรือซื้อบัตรเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700 บาท) หรือเลือกซื้อOption Tour
วันที่ 5 วัดนาริตะ ร้านดองกี้ ห้างอิออนมอลล์ ท่าอากาศยานนาริตะ ท่าอากาศยานดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Nok Scoot
ราคา : เริ่มต้น 21,888 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 31,990 ฿
เริ่มต้น 32,999 ฿
เริ่มต้น 59,900 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿